Disclaimer forsikringsdokumenter

Vilkår og sikkerhetsforskrifter følger forsikringsavtale.