Ragna Kristin Gjuvsland

Ragna Kristin

Ragna Kristin er forsikringsmegler og har lang erfaring innenfor forsikring og bank. Har autorisasjon innen skadeforsikringer. Ragna Krsitin begynte hos oss 01.05.2017.

Mobil 48 03 63 60
E-post ragna.kristin@waco.no