Våre tjenester

Wacos tjenestekonsept er utviklet for at vi skal kunne tilby optimale løsninger på produkt/vilkår, pris/premie, kostnadseffektivitet/administrasjon, samt forbedret risiko ved skadeforebygging.

Vi jobber aktivt for våre kunder i hele prosessen, som kan defineres av fasene Analysefase, Anbudsfase og Servicefase:

Analysefase

Anbudsfase

Servicefase