Forsikringsmegling

Ingen merkostnader ved bruk av megler!

Kunder som bruker forsikringsmegler får rabatt på sine forsikringspremier. Dette fordi megleren avlaster forsikringsselskapene og således sparer de for en del kostnader. Waco’s meglerhonorar overstiger ikke det fradraget du som kunde får på dine forsikringer.

Hvorfor bruke forsikringsmegler?

Din egen "forsikringsavdeling"

Vi gjør alt det praktiske arbeidet i forbindelse med utlysning, anbud, plasseringer, overvåking og fornyelser, og er den som er kontaktansvarlig overfor valgte forsikringsselskap på vegne av våre kunder. Medarbeiderne er vår fremste ressurs, og representerer hele erfaringsbredden i forsikringsbransjen. Vi stiller vår samlede kompetanse til disposisjon for våre kunder, slik at de får de beste forsikringsløsningene til lavest mulig pris. Når en skade skjer, er det ofte tungt å stå "alene" mot et stort forsikringsselskap. Vi vil med vår kompetanse gi forsikringstaker assistanse ved skadeoppgjør. Ønsker du en enklere og gunstigere forsikringshverdag, ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kontaktinformasjon finner du ved å klikke på ”Kontakt oss” oppe i menyen.